Ovanåkers Södra VVO

Ovanåkers Södra VVO

Ovanåkers Södra viltvårdsområdes förening bildades 2001 från att tidigare kallats för jaktvårdsområde från 1954. Området består av ca 8100 ha mark.

Förenings syfte är att främja viltvården genom samordning av jakt och åtgärder till skydd och stöd för viltet.

Nyheter
Jaktområdet samt fridlysning

På det markerade området på kartan är all jakt på rådjur och hare förbjuden. Inom övriga delar av Ovanåkers Södra VVO uppmanas jägare att undvika all jakt inom bebyggelse där det kan upplevas störande med jägare och hundar som jagar. Detta främst med hänsyn till säkerheten, men även hänsyn till boende inom området.