Ovanåkers Södra VVO

Älgjakt

Jakt efter älg i viltvårdsområdet sker i form av gemensamhetsjakt. Jakten är organiserad i tre olika jaktlag, som leds av utsedda jaktledare.
För att få vara med och jaga älg krävs att du har jakträtt samt att du har löst viltvårdsområdets jakträttsbevis (älgkort).

Jakträtt
  • Om du är ägare av jaktbar mark inom området har du jakträtt på älg. Denna jakträtt kan även nyttjas av nära anhörig (se stadgarna).
  • Om du arrenderar minst 100 ha mark avsett för älgjakt har du också jakträtt på älg.
  • Ungdomar upp till 25 års ålder boende inom viltvårdsområdet men dessa har inte rätt till köttdel.

Jakträttsbevis (älgkort)

För att få lösa älgkortet krävs, förutom att du har jakträtt på älg:

  • Att du har löst statligt jaktkort.
  • Att du fyllt 18 år eller att du innehar vapenlicens för eget jaktvapen.
  • Att du avlagt skjutprov enligt viltvårdsområdets krav.
  • Älgkortet måste lösas varje år före 7 september.
  • Nya jägare ska i samband med lösen av älgkortet meddela önskat jaktlag.