Ovanåkers Södra VVO

GDPR & Personuppgiftspolicy

GDPR trädde i kraft, 25 maj 2018. Ovanåkers Södra VVO vill informera dig som arrendator, jaktkortslösare och/eller markägare att vi agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.

Vi registrerar och lagrar information om markägare, arrendatorer samt jaktkortsregister i form av namn, adress och i vissa fall e-postadress och telefon relaterat till ert samarbete med VVO`t. Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera det samarbete vi har, eller enligt vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan.

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du arrenderar jakträtt, löser jaktkort, eller som markägare för utbetalning av arrende, eller skickar mail via vår webbplats eller direkt till någon i styrelsen alternativt via andra dokument du tillhandahåller oss när du gör förfrågningar om frågor gällande Jakt, jaktensutövande, arrendefrågor eller liknande och då du själv valt att lämna informationen till oss. Informationen sparas så länge samarbetet fortgår och vidare 3 år efter avslutat samarbete.

Du har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om dig.

Har du fler frågor är du välkommen att ta kontakt med oss!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen